PALVELUT

Henkiset Tutkimukset ja Puhdistukset

Kartoitan henkisellä tutkimuksella ihmisten energiakentistä ja kodeista ylimääräisiä negatiivisia energioita sekä tähän liittyvän hoidon tarpeen. Kauttani kanavoituu valovoimaa jonka avulla tarvittaessa poistetaan epätoivotut ilmentymät ja energiat puhdistuksella. Tasaan tilanteen harmoniseksi varmuudella korkeimman Itseni ohjauksessa ja yhteistyössä valon auttajien kanssa, sielunsuunnitelman mukaisesti. Puhdistusten yhteydessä toteutuu myös henkiparannusta/energiahoitoa joilla tilannetta korjataan. Toimin aina henkisten lakien mukaisesti ja aikuisilla voin katsoa tilaajan omaa energiakenttää tai kotia tai työpaikkaa, mutta en muiden energiakenttiä tai koteja ilman asianomaisen lupaa. Vanhemmalla on oikeus pyytää alaikäisen lapsensa energiakentän tarkastus ja tilata lapselleen energiahoitoa.

Ota rohkeasti ensin yhteyttä, niin tarkistan onko mitään tutkittavaa, ettei tule turhaa maksua tutkimuksesta jossa ei löydy mitään.

Paikkojen energiakentät

Tapahtuuko kotonasi erikoisia tai selittämättömiä asioita? Kyseessä saattaa olla henkienergioiden läsnäolo. Kotien lisäksi tarkastan tontteja ja työpaikkoja jne. Henkivaikutuksiin viittaavia ilmiöitä ovat esimerkiksi:

  • tavarat siirtyvät, katoavat tai tyhjästä ilmaantuu vieraita esineitä
  • koet selittämätöntä ahdistusta tai matalaa mielialaa
  • kuuluu koputtelua, askeleita, rapinaa, puhettakin
  •  tunnet kymiä ilmavirtauksia, hipaisuja
  • uupumusta johon ei löydy syytä
  • ovet aukeavat itsekseen
  • havainnot näkökentässä, valoilmiöt ja harmaat varjot
  • erikoiset toistuvat ahdistavat/painostavat unet tai yölliset tapahtumat

Henkisessä kotien, paikkojen ja alueiden tutkimuksessa kartoitan negatiivisen ajatusenergian tiivistymät (kiroukset ja pahat silmät), haitallisen maasäteilyn ja vesisuonisäteilyt, tilaan jumittuneet negatiiviset ajatus-, ja tunne-energiat, välitilaan jääneet henget, ja listan negatiivisia henkienergioita, joista kerron lisää tarvittaessa tutkimuksen yhteydessä, itsekullekin henkilökohtaisesti.

Jokaisesta henkisestä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä puhdistuksesta ja tähän liityvästä parannuksesta/ hoidosta saat halutessasi kirjallisen raportin sähköpostilla tai vaikka facebookin messengerviestillä.

Ihmisten energiakentät

Onko elämässäsi jatkuvasti vaikeutta tiettyjen asioiden suhteen tai tuntuuko arki raskaalta kuin paino päälläsi jota et saa karistettua?

Onko sinulla vaikeuksia löytää samanhenkisiä tovereita tai kumppania?

Toistuuko suvussasi tietyt epätoivotut teemat tai tapahtumat?

Hallitseeko arkeasi haasteet ihmissuhteissa?

Kärsitkö kehollisista vaivoista tai väsymyksestä joihin ei löydy järkevää selitystä?

Henkisessä tutkimuksessa kartoitan negatiivisen ajatusenergian tiivistymät (pahat silmät ja kiroukset), haitalliset energiayhteydet, välitilaan jääneet sielut jotka häiritsevät toimiasi tai ajatuksiasi ollessaan energiakentässäsi, systeemiin jumiutunut negatiivinen ajatus-, ja tunne-energia, ja ja lista negatiivisia henkienergioita, joista kerron lisää tarvittaessa tutkimuksen yhteydessä, itsekullekin henkilökohtaisesti. Kokonaisvaltaisessa kentän tutkimuksessa tulee ilmi myös sen hetkisen tilanteen henkioppaiden ja enkelien määrä jotka ovat auttamassa polullasi. Myös energiakeskusten ja auran pinnan tilanne tarkistetaan.


Chakrojen eli energiakeskusten tarkistus, puhdistus ja tasapainoitus

Joskus riittää pelkkä energiakeskusten  hoito ja tasapainotus jotta olo kohenee, kun energiatukokset saadaan liikkeelle ja kokonaisuus on toimiva jälleen. Tukkeutunut energia voi vaikuttaa mielialoihin ja saada aikaan myös fyysistä oirehdintaa. Hoidossa chakrakohtaisesti hoitovaikutus voi olla esim. eheyttävää, vahvistavaa,laajentavaa tai tasapainoittavaa. Kun energioiden tila on epätasainossa voi esiintyä esim. vaikeutta löytää oman elämän sielunsuunnitelmallista suuntaa ja oman totuuden puhuminen ja omassa voimassa pysyminen voi  tuntua haasteelliselta. Myös rakkauden vastaanottaminen ja antaminen voi olla hankalaa, hetkessä eläminen ja asioista nauttiminen ei ehkä käy luonnostaan ja saattaa esiintyä tunteita tuuliajolla olosta.

Energiakeskuksiin liitetään eri elementtejä kuten kehon osia, tunnetiloja, värejä ja ääniä. Chakrojen tasapainoa ja tähän liittyen omaa hyvinvointia voi ylläpitää tietyillä toimilla, elämäntavoilla ja myönteisellä ajattelulla. Myös lemmikeille on mahdollista tehdä auran pinnan ja energiakeskusten tarkistus ja tasapainotus ja yhdistää tähän puhdistus ja energiahoito.

Jokaisesta henkisestä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä puhdistuksesta ja tähän liityvästä parannuksesta/ hoidosta saat halutessasi kirjallisen raportin sähköpostilla tai vaikka facebookin messenger viestillä.

Päihtynyt tila ja krapula ovat este hoidoille. Hoitotilanteet ja hoitotapahtumat ovat aina henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Vaikka palveluni toimivat monipuolisesti hyvinvoinnin edistäjinä, ne eivät kuitenkaan korvaa asianmukaista lääketieteellistä tutkimusta tai lääkärin määräämää lääkehoitoa.

Viestin välitys, pikku kanavoinnit

Kaipaatko vahvistusta siitä jostakin jota ei voi silmillä nähdä? Oletko jäänyt jumiin suruun menetyksen johdosta? Kaipaatko saada yhteyden henkioppaisiin/valon auttajiin?

Välitän viestejä rajan takaa valon energiasta, ja välitilaan jääneiltä sieluilta, jotka viestin annettuaan pääsevät jatkamaan matkaansa eteenpäin. Iso osa meedion toimenkuvassa itselläni on eksyneiden henkien eteenpäinlähetys, johon liittyy tarvittaessa sielunhoito hengille, joka helpottaa eteenpäin siirtymistä. Näitä teen kanavointien ja puhdistusten yhteydessä, sekä ihan muutenkin arjessa milloin tarvitaan. Kanavoinneissa saadaan selville myös sen hetken auttajien lukumäärä, joita ovat henkioppaat ja enkelit.

Viestejä tulee mm. edesmenneiltä omaisilta, henkioppailta, tai edellisten elämien kumppaneilta. Viesteissä saattaa tulla opastusta arkeen tai voidaan näyttää menneitä elämiä joka voi auttaa henkisessä kehityksessä kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Monesti viestien sisältö painottuu henkimaailman olemassaolon todentamiseen, tai voidaan tuoda anteeksiannon viesti. Joskus voi selvitä myös pimeään jääneitä asioita, esim kanavoinnissa selviää lapsena menehtyneen kohtalo; välitilaan jäänyt sielu saatetaan sitten valoon. Toimin työssäni aina henkisten lakien mukaisesti ja oman korkeimman Itseni johdatuksessa yhteistyössä henkimaailman kanssa.

Hengillä on vapaa tahto kuten meilläkin, eli henkiä ei voi painostaa ottamaan yhteyttä vaan kaikki tapahtuu tarkoituksenmukaisesti oikeaan aikaan. Ota ensin minuun yhteyttä niin tarkistan onko sinulle tulossa viestiä kauttani ja milloin, niin sitten on helppo sopia jatkosta.

Pidätän oikeuden käyttää pikku kanavointeja esimerkkitarinoissa, jotta niissä tuotu viisaus saadaan muidenkin käyttöön, tämä kasvattaa ymmärrystä ja laajentaa tietoisuutta. Pikku tarinoissa ei paljasteta paikkoja, henkilöitä tai muuta josta voisi asianomaiset tunnistaa.

Reiki-energiahoito

Reiki on henkisen tietoisuuden ohjaamaa elämänvoimaa, valovärähtelyä, jonka hoitaja kanavoi käsiensä kautta hoidettavalle energiaa tarvitseviin paikkoihin. Reikillä voidaan hoitaa kohtia kehossa ja tilanteita elämässä. Reikihoito saattaa vapauttaa traumaenergiaa ja se laittaa energiatukokset liikkeelle niin että saadaan tulokseksi vapautuneempaa rentoa oloa. Reiki on elämän energian välittämistä varten kehitelty uskontovapaa hoitomuoto, jonka alkuperä on Japanissa. Runsas sata vuotta sitten Mikao Usui jäsensi energian välittämisen reikihoitajille ymmärrettävään ja käytännölliseen muotoon,

Reiki vahvistaa ja tasapainottaa kehon energiajärjestelmää sekä avaa luonnollisen yhteyden henkiseen puoleemme. Käsilläparantamishoito voidaan tehdä hoidettavan istuen tai maaten, kosketuskaan ei ole välttämätön koska hoito voidaan tehdä myös kaukolähetyksenä. Reiki on rakkauden ja valon polku.

Reikihoidon yhteydessä saat ohjeistusta ennen ja jälkeen hoidon. Reikihoitoa voidaan välittää niin ihmisille ja lemmikeille kuin myös aiheisiin elämässä.

Selvätietoinen henkinen tutkimus

Tämä on kätevä tapa saada tietoa esim. menneistä elämistä , sukukirouksista, yhteensopivuudesta jonkun henkilön kanssa tai mistä vaan henkisyyteen liittyvästä.

Joskus myös tarvitaan tukea omille ajatuksille, tai lisää tietoa josta ammentaa, ja tehdä sitten omat ratkaisumme arjessa. En ennusta enkä kerro mikä olisi paras ratkaisu, vaan kysellen saamme muodostettua kudelman , josta saa aineistoa jonka pohjalta voi olla helpompi edetä. Eli vastauksissa haetaan tarkotuksenmukaisuutta ja tietoa joka tukee ja kehittää kunkin omaa tilannetta. Tästä voit kysyä vaikka viestillä lisää. Kaikki kanssakäyminen on luottamuksellista.